Her er forandringer! . . . . . . . .
Totalt skal 1,7 MILIARDER kroner kastes bort på dette tåpelige vegprosjektktet, som et mindretall av befolkningen på Fosen har nytte av. 75% av dette skal finansieres med bompenger. Dette er nesten det dobbelte av hva de opprinnelige planene tilsa. Likeså er bomavgiften øket til over det dobbelte i forhold til planene.

Avgiftsinnkrevingen er også svært urettferdig, Det koster ingenting og kjøre mellom Brekstad og Åfjord og tilbake, en strekning på 120 km, mens en tur mellom mitt hus på Gjølga i Bjugn og mitt hjemsted på Rødsjø, en strekning på ca.16 km. er avgiftsbelagt med 2*65,- kr, altså 130,- kroner. På denne strekningen er det heller ikke snakk om vesentlige utbedringer, jeg har ingen nytte av dette veiprosjektet. Det føles som man har blitt lurt til og kjøpe hus på feil plass, jeg vurderer nå og selge, og flytte til et sted uten krangling om bomavgifter.

Prosjektet fører utvilsomt til en splittelse av det som tidligere het Stjørna kommune, nå delt mellom Rissa og Bjugn kommune. En plassering av bommen på grensen til Åfjord kommune ville vært en mye mere naturlig plassering, der mesteparten av den nye veien blir bygd. Plasseringen av bommen har også vært udemokratisk, lite gjennomtenkt, forhasta behandling, mange feil, og plasseringen endret flere ganger og medført stor belastning for naboer, sterke meningsytringer, samt en fordyrelse av prosjektet og økning av bomavgiftene. I de opprinnelige planene som var godkjent, var bommen plassert på Krinsvatnet, så ble den etter ny vurdering flytta til Rødsjøen, og nå flytta tilbake til Krinsvatnet.

Les min versjon av historien her: Min Historie