Historien om Blåkafeen på "Granlia" ved Rødsjø Vegdele . . .