Dato: Dok.type:
Dokument:
Historie:
Forfatter:
26.06.2014 PDF
Svar fra Vegvesnet
Mottatt 27.juni 2014
Statens Vegvesen
   
? PDF
Arealplan
Mottatt 17.juni 2014 - Merk: Arealplana er ikke godkjent.
Statens Vegvesen
05.06.2014 PDF
Dispensasjonssøknad
Mottatt 17.juni 2014
Statens Vegvesen
05.06.2014 PDF
Nabovarsel
Mottatt 17.juni 2014
Statens Vegvesen
   
   
   
14.01.2013 PDF
Eiendomskart
Et kart som viser opprinnelige og aktuelle tomtegrenser.
02.01.2013 PDF
Historisk notat
Et notat om forhistorien og videre planer for "Granlia"
Dag Arne Rødsjø