Dag Arne Rødsjø
7113 Husbysjøen
mob. 91353436Dag Arne Rødsjø

 

 
Tidligere har jeg jobbet noen år som servicetekniker på kontormaskiner og audio/videoutstyr, samt hatt yrkesopplæringen i disse fagene på videregående skole.
Har også noe erfaring med utvikling og montering av energisparesystemer (ESA), samt noe erfaring med testing av software og hardware i større brannalarmsentraler.

Mener selv at jeg har en allsidig utdanning og praksis som har krevd en del praktisk sans, samt stor interesse for elektronikk, automasjon og mekanikk. Har gjennomført hovedprosjekt ved HiSt innen automasjon, utvikling av styresystem for blandeprosess ved Nidar sjokoladefabrikk, se prosjektet her.

Har også undervist offshorepersonell innen elektronikk og automasjon for Høgskolen i Haugesund, (HSH)..
Dette førte til at jeg gikk sikkerhetskurs for offshorepersonell.

Nå er jeg klar for nye utfordringer, gjerne innen offshore.

Er lykkelig gift, og har fått to små sønner, jeg er villig til og flytte om det er nødvendig.
I de siste årene har det gått mye tid til oppussing av gamle hus, og bygging av garasje m.m.
Har også et stort ønske om og bygge mitt eget minikraftanlegg, det er et prosjekt som kan ta noen år, her kan du se nærmere planer om kraftverket.

Hvis det er noe du lurer på, kan du ringe meg på 91353436, eller via e-post på drodsjo@hotmail.com.